Transport feroviar

Oferim servicii de transport sigure și adaptate la nevoile fiecărui client, la tarife competitive.

Deținem un parc diversificat de vagoane și locomotive care ne permite să satisfacem orice fel de cerințe de transport feroviar. Deținem vagoane pentru o gamă largă de mărfuri, de la produse petroliere și cărbune, până la cereale și mărfă containerizată. De asemenea, avem în parc locomotive electrice și diesel care ne dau posibiltatea să efectuăm transporturi pe întreaga infrastructură feroviară din România.

Transportăm marfă atât în regim de trenuri complete, cât și în grupuri de vagoane sau chiar vagoane izolate. Având în vedere că operăm zilnic un număr relativ mare de trenuri, avem posibilitatea să optimizăm costurile de transport pentru diverse cantități de marfă cu rute diferite.

Deși operăm transporturi cu propriile locomotive numai pe teritoriul României, realizăm transporturi internaționale în parteneriat cu operatori feroviari din străinătate. Astfel, putem oferi logistică integrată de transport pe orice relație de import-export sau tranzit.

Manevră

În calitate de operator autorizat de manevră feroviară, prestăm servicii de manevră pe infrastructura feroviară din România, precum și în zonele de frontieră cu toate țările vecine.

Deținem atât locomotive pentru căi ferate cu ecartament standard cât și locomotive pentru căi ferate cu ecartament larg, ceea ce ne permite să operăm fără restricții la frontierele României cu Ucraina și Rep. Moldova.

Avem posibilitatea de a presta servicii atât cu mijloacele de tracțiune proprii cât și cu mijloacele clientului.

Operațiunile de manevră pe care le oferim includ:

 • compunerea și descompunerea trenurilor;
 • compunerea și descompunerea convoaielor de manevră și deplasări în complexe feroviare;
 • introducerea și scoaterea vagoanelor de la fronturile de încărcare sau descărcare (buncăre, rampe, culbatoare, etc.);
 • potrivirea la fronturile de încărcare sau descărcare;
 • sortarea vagoanelor pe categorii (tipul de marfă, tipul de vagon, clienții destinatari, etc.);
 • orice alte operațiuni specifice solicitate de client.

Expediții de marfă

Prin propria casă de expediții, realizăm transporturi de marfă în regim feroviar sau multimodal, pe rute naționale și internaționale.

Serviciile noastre sunt solicitate atunci când există un volum relativ mare de marfă de expediat, în mod repetat sau singular, iar traseul implică o componentă semnficativă de transport feroviar.

Oferim încredere partenerilor noștri, răspunzând prompt oricăror nevoi de logistică și transport în condiții de operativitate și deplină siguranță, la tarife avantajoase.

Ca expeditor de marfă, asigurăm următoarele servicii:

 • oferim consultanță în faza precontractuală privind logistica de transport, ajutând clientul să aleagă soluția optimă de transport în funcție de nevoile sale;
 • solicităm oferte de la operatorii de transport și negociem cu aceștia pentru a minimiza tariful de transport;
 • întocmim formalitățile vamale pentru mărfurile aflate în regim vamal;
 • urmărim expedițiile pe toată durata transportului, informând corespunzător clientul;
 • răspundem în fața clientului pentru calitatea întregii expediții.

Terminale în România

Ca membru al grupului de companii Unicom Group, beneficiem de serviciile terminalelor de mărfă ale grupului, situate în următoarele puncte:

În cadrul acestor terminale oferim servicii de transbordare, transvazare și/sau depozitare pentru diverse tipuri de mărfuri solide și lichide.

Terminalele de la Halmeu, Dornești și Galați reprezintă puncte de joncțiune între căile ferate de ecartamente diferite; în aceste terminale se pot efectua operațiuni atât cu vagoane de ecartament normal cât și cu vagoane de ecartament larg.

Un avantaj în plus îl constituie faptul că terminalele de la Galați și Turnu Severin se află pe malul dunării și sunt echipate pentru a efectua operațiuni cu barje.

Pentru a afla mai multe informații despre dotările din aceste terminale, accesați pagina dotări tehnice.

Întreținere de material rulant

Efectuăm reparații și revizii periodice la diverse tipuri de locomotive și vagoane de marfă în propriile ateliere de la Fetești și Târgoviște.

Dispunem de toate dotările necesare pentru a efectua revizii planificate (RP), revizii intermediare (RRu/RIF) și reparații accidentale (RC/DA) la vagoanele de marfă, precum și revizii de tip RT, R1 și R2 la locomotivele electrice și diesel.

Externalizare servicii feroviare

Asigurăm externalizarea exploatării complexelor feroviare.

Ca firmă specializată în domeniul feroviar, dispunem de resurse și experiență specifice acestui domeniu. Acest lucru ne conferă un avantaj în ceea ce privește gestionarea infrastructurii feroviare, a materialului rulant și a personalului aferent acestora.

Astfel, avem posibilitatea să exploatăm pentru clienții noștri complexele feroviare care le aparțin, asigurându-le tarife de transport semnificativ mai mici decât costurile pe care le-ar avea daca ar face singuri exploatarea.

Serviciul de exploatare pe care îl oferim presupune:

 • întreținerea infrastructurii feroviare și a materialului rulant;
 • obținerea/prelungirea tuturor autorizațiilor aferente;
 • derularea eficientă și sigură a activităților feroviare, la tarife avantajoase pentru client;
 • receptivitate și adaptabilitate la nevoile clientului.

Închirieri de vagoane

În funcție de disponibilitate, închiriem vagoane de marfă din propriul parc altor operatori.