Data ultimei actualizări: 17.02.2020


Prin prezenta Politică ne propunem să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele Dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (denumit în continuare GDPR).


1. Cine suntem noi

UNICOM TRANZIT S.A. este o companie pe acțiuni al cărei obiect principal de activitate îl constituie transporturi de marfă pe calea ferată, având sediul principal în Oraș Voluntari, Bulevardul PIPERA, Nr. 1-IA, CORP A, Etaj 3, 4 și 5, Județ Ilfov.

Datele de contact ale Responsabilului cu Protecția Datelor:
E-mail: dataprotection.utz@unicom-group.ro
Adresă de corespondență: Oraș Voluntari, Bulevardul PIPERA, Nr. 1-IA, CORP A, Etaj 3, 4 și 5, Județ Ilfov.


2. Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal

UNICOM TRANZIT S.A., în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale candidaților care aplică pentru posturile disponibile, angajaților, reprezentanților partenerilor contractuali și altor persoane fizice care interacționează cu compania și/sau sunt antrenate în relații contractuale.

Datele cu caracter personal sunt:


3. Care sunt tipurile de date prelucrate și scopul prelucrării

În cazul candidaților la posturile disponibile la nivelul companiei, prelucrăm datele cu caracter personal furnizate în mod voluntar prin intermediul CV-ului transmis: nume, prenume, data nașterii, experiența profesională, abilități, hobby-uri. Nu solicităm și nu colectăm în mod intenționat categorii speciale de date cu caracter personal. În situația în care un CV conține astfel de date (cu titlu de exemplu CNP, date care indică originea rasială sau etnică, opinii politice, religioase), ni se acordă în mod expres consimțământul de a stoca astfel de informații.

În contextul furnizării serviciilor noastre, în scopul încheierii și executării contractelor, prelucrăm în principal următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, funcție, semnătură, adresă de e-mail, număr de telefon.

Pentru vizitatorii website-ului www.unicom-group.ro/tranzit/ este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe site-ul nostru, timpul petrecut pe site, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați Politica de cookie. În cazul în care ne contactați prin formularele disponibile pe website, colectăm în principal: nume, prenume, compania pe care o reprezentați, adresă de e-mail, număr de telefon. Aceste date vor fi utilizate exclusiv în scopul soluționării cererii Dumneavoastră.


4. Care sunt temeiurile legale pe care se bazează prelucrarea datelor

Datele dumneavoastră sunt prelucrate în vederea încheierii și executării diferitelor contracte și în unele cazuri în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin.

În cazul în care unele activități de prelucrare sunt realizate pentru atingerea interesului legitim al societății, veți fi informat în acest sens, având posibilitatea de a vă opune unei astfel de prelucrări. De asemenea, este posibil să vă solicităm consimțământul cu privire la activități de prelucrare specifice.


5. Care este durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta politică și ulterior, potrivit cerințelor legale ce țin de arhivarea documentelor.


6. Cui transmitem datele cu caracter personal

Datele Dumneavoastră cu caracter personal pot fi dezvăluite sau, după caz, transferate, în conformitate cu cerințele GDPR, în baza temeiurilor juridice aplicabile în funcție de fiecare situație și în condiţii ce asigură confidențialitatea datelor, către destinatari, precum, dar fără a ne limita la:

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.


7. Măsuri de protecție și garanții

UNICOM TRANZIT S.A. implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. Noi utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

De asemenea, ne asigurăm constant că Partenerii noștri contractuali care acționează în calitate de persoane împuternicite vor prelucra datele cu caracter personal în numele și pentru UNICOM TRANZIT SA, numai în conformitate cu instrucțiunile primite și numai respectând cerințele de securitate și confidențialitate în limitele impuse de lege.


8. Drepturile persoanei vizate

În limitele și condițiile prevăzute de GDPR, fiecare persoană vizată își poate exercita dreptul:

Fiecare persoană vizată are, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, care poate fi contactată la adresa: www.dataprotection.ro sau de a se adresa instanțelor de judecată.


Pentru exercitarea acestor drepturi sau pentru orice informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal puteți contacta Responsabilul cu Protecția Datelor desemnat la nivelul UNICOM TRANZIT S.A. prin e-mail la adresa dataprotection.utz@unicom-group.ro , prin poștă sau curier la adresa Oraș Voluntari, Bulevardul PIPERA, Nr. 1-IA, CORP A, Etaj 3, 4 și 5, Județ Ilfov.